Søk

Bærekraft

Vi er en jordnær bedrift i Fredrikstad, som startet ved et kjøkkenbord. Vi vil gjerne bidra til det grønne skiftet, og tenker bærekraft i alt. Fra krav til råvareleverandører til moderne solcelleanlegg på taket og fasade. Vi lar våre små historier fra vår hverdag, tale for seg selv. Bærekraft slik det skal være; naturlig, ærlig og åpent.

Søk
En gruppe mennesker står sammen utendørs

Bærekraftig scampi

Produksjon av scampi har vært i kritisk søkelys i mange år. Og det til dels med god grunn. Derfor har SalatMestern hatt sterkt fokus på innkjøp av bærekraftig scampi siden oppstart.

Les mer »

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft den 01.07.2022, skal bidra til at bedrifter har oversikt over risiko for brudd på etiske retningslinjer og menneskerettigheter i leverandørkjedene samt virksomhetens påvirkning i forhold til dette. Loven skal øke respekten for viktigheten av etiske retningslinjer og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomheter dermed å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og den pålegger også hver virksomhet en plikt til å informere.
Link til gjeldende regelverk.

Hvordan arbeider vi med dette?

SalatMestern ønsker å være sitt ansvar bevisst. Ikke bare fordi vi må, men fordi vi gjerne vil bidra til et bærekraftig samfunn og ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd. Det er viktig at forbruker har tillit til våre produkter. Arbeidet med å sikre at vi og våre leverandører overholder etiske retningslinjer er dermed viktig, og har vært et fokusområde i mange år.

Produktene våre er ofte komplekse, noe som innebærer at vi må skaffe en rekke råvarer fra ulike deler av verden. Vi forsøker å velge kortreiste råvarer der dette er mulig, og siden vi har produsert produktene våre siden 1988, så benytter vi i stor grad også agenter og leverandører vi er godt kjent med og således har god erfaring med. Antall ledd i verdikjeden søkes holdt på et minimumsnivå for å minimere risiko.

Vi setter en rekke krav til leverandører og krav til dokumentasjon for at de skal bli godkjent som vår leverandør, herunder krav til overholdelse av etiske retningslinjer og menneskerettigheter. Vi har bidratt aktivt til utvikling av bærekraftige produksjoner og samfunnsutvikling i Asia gjennom samarbeidet med WWF. Se artikkel.

Leverandører vurderes årlig i forhold til blant annet mattrygghet, etiske retningslinjer og bærekraft. Vi har kartlagt risikoen for alle våre produkter, og følger opp produsenter fra eventuelle risikoområder tett. Vi har fokus på bærekraftige råvarer, og krever ASC (Aquaculture Stewardship Council) og MSC (Marine Stewardship Council) på sjømat som henholdsvis oppdrettes/ fanges utenfor Norden. Produsenter i tredje land være medlem av Sedex eller BSCI for å bli akseptert som leverandør til vår produksjon. Dette er løsninger for å sikre ansvarlighet og profesjonalitet i leverandørledd.

Ønsker du å få vite mer om vårt arbeid?
Send oss en gjerne e-post i kontaktskjema.