Bærekraftig scampi

En gruppe mennesker står sammen utendørs

Produksjon av scampi har vært i kritisk søkelys i mange år. Og det til dels med god grunn. Derfor har vi i SalatMestern hatt sterkt fokus på innkjøp av bærekraftig scampi siden oppstart. Vi har bidratt til å fremme en bærekraftig produksjon av scampi i Vietnam til våre produkter. Dette lyktes vi med i samarbeid med blant annet WWF, verdens naturfond. 

Scampi i våre produkter er altså sertifisert etter en streng miljøsertifisering med nulltoleranse for bruk av medikamenter som antibiotika.

Scampi og reker kan enten komme fra opprett eller fra fiske i det fri. Begge metoder har lenge vært drevet uforsvarlig. Opprett ofte med utryddelse av mangroveskog og drift som ikke er miljømessig gunstig. Fiske i det fri har ofte medført overfiske og skader på korallrev som resultat.

Marine Stewardship Council (MSC/ASC) er en internasjonal merkeordning opprinnelig startet av WWF. En ASC -sertifisering dekker altså kriterier for en bærekraftig oppdrett, og er nå en uavhengig merkeordning.

– At vår scampi er ASC-merket er viktig for oss, sier kvalitetsleder Jan Børge Aune hos SalatMestern. Vi vet jo at det har vært så som så med særlig skalldyrhøsting og produksjon i mange land tidligere, og som seriøs bedrift måtte vi få orden på dette.

Samarbeid med WWF i Vietnam

I 2017 startet SalatMestern et prosjekt, “Samarbeid om bærekraftig scampi i Vietnam”. Dette ble iverksatt med en gruppe oppdrettere av scampi, WWF-Danmark, WWF Vietnam, TAIKA, Northcoast og SalatMestern med et mål om å hjelpe oppdrettere til en bedre produksjonspraksis og deretter en ASC-sertifisering, herunder trygge tilgang til råvare, sikre sporbarhet i verdikjeden, sikre kvalitet på råvaren og unngå forurensning av miljøet. Flere av oppdretterne er nå samlet i et samvirkeforetak. I 2019 fikk dette samvirket en ASC-sertifisering. Da hadde de med suksess endret fra tradisjonelle oppdrettsmetoder til bedre praksis for å få ASC-sertifiseringen. Dette ble gjennomført med hjelp av WWF Vietnam, TAIKA og lokale myndigheter i området.
>> Se video fra prosjektet
– Det har vært en fantastisk flott erfaring å være med på dette prosjektet, sier Aune. Det viser hva som er mulig når fagfolk med kunnskap samarbeider med produsenter lokalt, og ikke minst med større uavhengige merkeordninger og aktører som WWF. SalatMestern jobber kontinuerlig med å se på muligheter for å endre til stadig mer bærekraftige råvarer i alle sine produkter, enten de importeres fra andre land, fra Norge eller lokalt på Østlandet.

Ønsker du å lese mer om bærekraft hos SalatMestern?

Landskap av is og isbreer

Kjølig suksess

Nedkjøling av råvarer og produksjonslokaler, samt kjøling og nedfrysning av ferdige produkter er viktige for en ferskvareprodusent. Det har gitt til dels store utslipp av

Les mer »