Klimagassregnskap for 2022

Klimagassregnskap for 2022 2022 er det tredje året SalatMestern publiserer et klimagassregnskap. Den positive utviklingen fortsetter på vei mot klimanøytralitet. På god vei mot klimanøytralitet For 2022 hadde SalatMestern samlede utslipp tilsvarende 106,7 tonn CO2-ekvivalenter. En nedgang på hele 25,8% fra 2021. Vi bruker Cemasys-løsningen for å rapportere klimagassregnskapet vårt. Med tiltak gjennomført de siste […]

Klimagassregnskap for 2021

Klimagassregnskap for 2021 2021 er det andre året SalatMestern publiserer et klimagassregnskap. Utviklingen som er veldig positiv de siste 5 årene vises i egen artikkel. På god vei mot klimanøytralitet For 2021 hadde SalatMestern samlede utslipp tilsvarende 143,7 tonn CO2-ekvivalenter. En nedgang på hele 22% fra 2020. Vi bruker Cemasys-løsningen for å rapportere klimagassregnskapet vårt. […]

Klimagassregnskap for 2020

Klimagassregnskap for 2020 2020 er det første året SalatMestern publiserer klimagassregnskap. Det følger 3 år med å arbeide frem gode rutiner for tallmaterialet og velge løsning for effektiv og god rapportering. For 2020 hadde SalatMestern samlede utslipp tilsvarende 183,9 tonn CO2-ekvivalenter. Vi bruker Cemasys-løsningen for å rapportere klimaregnskapet vårt. Med tiltak gjennomført de siste årene, […]

Stadig lavere klimaavtrykk

Etter starten med klimagassregnskap i 2017, tok vi i SalatMestern to store grep i 2018 og 2019 henholdsvis med å kutte ut oljefyring og sortere ut avfall for gjenvinning. De to grepene reduserte samlet klimagassutslipp med over 50% på to år. Fokuset har imidlertid vært på flere større grep som slår ut fra og med […]

Kraftig reduksjon av klimagassutslipp

Bilde-av-statistikk-som-viser-kgCO2e-pr-produsert-mengde-tonn

Når man skal være ansvarlig aktør innen bærekraft, kommer man selvsagt ikke unna en aktiv innsats for å redusere bedriftens klimaavtrykk. Altså både direkte utslipp og indirekte effekter fra slikt som avfall. Vi i SalatMestern har redusert våre samlede utslipp med ca. 57% de siste 4 årene. Vi har utviklet vårt klimaregnskap siden 2017, og […]

Dobler kapasiteten på solcelleanlegget!

Taket hos SalatMestern dekket av solcellepanel

I 2021 åpnet SalatMestern første del av sitt store solcelleanlegg, med bruk av både tak og fasade. Vinteren 2022 mer  enn dobles kapasiteten, med nesten 900 solcellepaneler til sammen – og med utvidelser både på fasade og tak til samlet årsproduksjon på over 300.000 kwh. Dette tilsvarer årsforbruket til nesten 30 leiligheter, eller ca. 13 eneboliger. – «Nå har […]

Reduction of greenhouse gas emissions

the salad master's premises with solar panel

When you want to be a responsible player in sustainability, you obviously do not escape an active effort to reduce the company’s climate footprint.

Reduksjon av klimagassutslipp

salatmesterns lokaler med solcellepanel

Når man skal være ansvarlig aktør innen bærekraft, kommer man selvsagt ikke unna en aktiv innsats for å redusere bedriftens klimaavtrykk.