<font color="#00a547">Klimagassregnskap for 2021</font>

Klimagassregnskap for 2021 2021 er det andre året SalatMestern publiserer et klimagassregnskap. Utviklingen som er veldig positiv de siste 5 årene vises i egen artikkel. På god vei mot klimanøytralitet For 2021 hadde SalatMestern samlede utslipp tilsvarende 146,1 tonn CO2-ekvivalenter. En nedgang på hele 21% fra 2020. Vi bruker Cemasys-løsningen for å rapportere klimagassregnskapet vårt. […]

<font color="#00a547">Klimagassregnskap for 2020</font>

Klimagassregnskap for 2020 2020 er det første året SalatMestern publiserer klimagassregnskap. Det følger 3 år med å arbeide frem gode rutiner for tallmaterialet og velge løsning for effektiv og god rapportering. For 2020 hadde SalatMestern samlede utslipp tilsvarende 185,1 tonn CO2-ekvivalenter. Vi bruker Cemasys-løsningen for å rapportere klimaregnskapet vårt. Med tiltak gjennomført de siste årene, […]

Stadig lavere klimaavtrykk

Etter starten med klimagassregnskap i 2017, tok vi i SalatMestern to store grep i 2018 og 2019 henholdsvis med å kutte ut oljefyring og sortere ut avfall for gjenvinning. De to grepene reduserte samlet klimagassutslipp med over 50% på to år. Fokuset har imidlertid vært på flere større grep som slår ut fra og med […]

Kraftig reduksjon av klimagassutslipp

Bilde-av-statistikk-som-viser-kgCO2e-pr-produsert-mengde-tonn

Når man skal være ansvarlig aktør innen bærekraft, kommer man selvsagt ikke unna en aktiv innsats for å redusere bedriftens klimaavtrykk. Altså både direkte utslipp og indirekte effekter fra slikt som avfall. Vi i SalatMestern har redusert våre samlede utslipp med ca. 57% de siste 4 årene. Vi har utviklet vårt klimaregnskap siden 2017, og […]

Dobler kapasiteten på solcelleanlegget!

Bilde av taket hos SalatMestern dekket av solcellepanel

I 2021 åpnet SalatMestern første del av sitt store solcelleanlegg, med bruk av både tak og fasade. Vinteren 2022 mer  enn dobles kapasiteten, med nesten 900 solcellepaneler til sammen – og med utvidelser både på fasade og tak til samlet årsproduksjon på over 300.000 kwh. Dette tilsvarer årsforbruket til nesten 30 leiligheter, eller ca. 13 eneboliger. – «Nå har […]