Klimagassregnskap for 2021

2021 er det andre året SalatMestern publiserer et klimagassregnskap. Utviklingen som er veldig positiv de siste 5 årene vises i egen artikkel.

På god vei mot klimanøytralitet

For 2021 hadde SalatMestern samlede utslipp tilsvarende 146,1 tonn CO2-ekvivalenter. En nedgang på hele 21% fra 2020.

Vi bruker Cemasys-løsningen for å rapportere klimagassregnskapet vårt.

Med tiltak gjennomført de siste årene er det for 2020 ingen utstill fra hverken stasjonær forbrenning eller fra kjølemedier som var store tidligere. Elektrisitetsforbruket dominerte fullstendig utslippene med ca. 68 %. Dernest er det transport nest største kilden med 15% etterfulgt av avfall med 8 %.

 

Figuren viser hvilke kilder som dominerer i 2021. Dette er endret betydelig fra tidligere år og samlet utslipp er også redusert betydelig.

På god vei mot klimanøytralitet

Elektrisitetsforbruket er ned noe i forhold til tidligere år og særlig i forhold til økt produsert mengde vare. Dette skyldes også innføring av solceller på tak og fasade.

Viser vei med solceller.

Markedsbaserte utslipp

Markedsbaserte utslipp skal også oppgis. Vi har satset på å innføre solceller for å kutte eget elektrisitetsforbruk og foreløpig ikke opprinnelsesgarantier for innkjøpt strøm. Vi mener tiltak på eget anlegg skal prioriteres, dernest skal vi kjøpe grønnest mulig strøm og således bidra til etterspørsel etter fossilfrie strømleveranser.

Riktig bilde av tiltak og utviklingen fremgår av de andre oversiktene basert på fysisk perspektiv (lokalbasert metode). 

 Markedsbaserte tall for 2021 er:
 

Klimagassregnskapet for 2021

 

For mer informasjon om klimagassregnskapet, kontakt: 

Kvalitetsleder:

Jan Børge Aune

E-post: jan.aune@salatmestern.no