Klimagassregnskap for 2020

2020 er det første året SalatMestern publiserer klimagassregnskap. Det følger 3 år med å arbeide frem gode rutiner for tallmaterialet og velge løsning for effektiv og god rapportering.

For 2020 hadde SalatMestern samlede utslipp tilsvarende 185,1 tonn CO2-ekvivalenter.

Vi bruker Cemasys-løsningen for å rapportere klimaregnskapet vårt.

Med tiltak gjennomført de siste årene, er det for 2020 ingen utstill fra hverken stasjonær forbrenning eller fra kjølemedier. Elektrisitetsforbruket dominerte fullstendig utslippene med ca. 71%. Dernest er transport den nest største kilden med 16%, etterfulgt av kjemisk prosess med 8%.

Kakediagram-over-tCO2

Figuren viser hvilke kilder som dominerer i 2020. Dette er endret betydelig fra tidligere år og samlet utslipp er også redusert betydelig.

På god vei  mot klimanøytralitet

Elektrisitetsforbruket vil påvirkes positivt av solcelleanlegget som ble etablert fra vinteren 2021.

Viser vei med solceller.

Klimagassregnskapet for 2020

Klimaregnskapet-for-2020


For informasjon om klimagassregnskapet, kontakt: 

Kvalitetsleder:

Jan Børge Aune

E-post: jan.aune@salatmestern.no