Etablerer solcelleanlegg på tak og fasade

SalatMestern satser på bærekraft og tar nå i bruk solcellepaneler både på tak og fasade. Ca. 450 solcellepaneler er montert, og samlet gir dette nok energiproduksjon til å redusere elektrisitetsforbruket per år tilsvarende 125.000 kwh, eller litt over samlet forbruk fra 6 eneboliger.

Fasaden til salatmestern dekket av solceller

– «Dette er utrolig flott å ha fått til», sier daglig leder Thomas Andersen hos SalatMestern. «Vi er jo en ansvarsfull lokaleid familiedrevet bedrift og vi er selvsagt opptatt av helse og miljø, og det føles godt å gå foran og vise vei».

Det er altså bygd to solcelleanlegg, levert av Solcellespesialisten i Fredrikstad, hos Salatmesteren. Et anlegg på taket og ett på fasaden. Samlet er mange hundre kvadratmeter dekket med solceller. Fasadeanlegget er godt synlig for alle som kjører forbi.

– «Fasadeanlegget til SalatMestern er det største vi har montert» sier Carl Strømberg, leder hos Solcellespesialisten. «Det er faktisk dobbelt så stort som et anlegg vi monterte i Trondheim på en fasade, og det er ekstra gøy for oss som Fredrikstadbedrift at det er en lokal bedrift som her viser hva som er mulig,» sier han.

Med dette kommer SalatMestern til å redusere strømbehov fra nettet tilsvarende og får dermed også et bedret klimagassregnskap. SalatMestern mener det er veldig viktig også for mellomstore bedrifter å ta klimautfordringene og miljøhensyn på alvor, og kanskje særlig for de som lever av å lage sunne og gode matvarer og er avhengige av gode miljøvennlige råvarer også i fremtiden.

Dersom anleggene lever opp til forventningene, så ønsker SalatMestern å utvide med mer grønn energi. Der kan bli enda mer solenergi eller andre fornybare kilder. Utvikling på både teknologi for å få energi ut av sol, jord og vann går fort, og flere andre løsninger kan være aktuelle for fabrikken på Gressvik. Det som særlig kan være aktuelt i neste steg er en solid batteripakke slik at en kan lagre energi fra solcelleanlegget, og evt. andre nye kilder, når ikke all kraft trengs. For så å bruke det når produksjonen går for fullt eller når det er lite sol.

– «Dette er et av de største solcelleanleggene i Fredrikstad, om ikke det største. Vi håper andre bedrifter og det offentlige tar etter», sier Andersen. «Det er selvsagt morsomt for oss å gå foran på miljøområdet og ingen må bli overrasket om vi kommer med flere positive saker innen bærekraft i årene fremover, for vi mener alvor med satsningen», avslutter han.

Fakta om solcelleanleggene

Anlegget på taket

• Installert effekt: 93,6 kWp
• Antall paneler: 240 stk
• Type panel: Jinko 390 Wp
• Simulert årlig energiproduksjon: 80 000 kWh

Fasaden

• Installert effekt: 65,975 kWp
• Antall paneler: 203 stk
• Type panel: Jasolar 325 Wp
• Simulert årlig energiproduksjon: 45 000 kWh

Solcelleanlegget er designet og levert av Solcellespesialisten i Fredrikstad.

Ønsker du å lese mer om bærekraft hos SalatMestern?

Landskap av is og isbreer

Kjølig suksess

Nedkjøling av råvarer og produksjonslokaler, samt kjøling og nedfrysning av ferdige produkter er viktige for en ferskvareprodusent. Det har gitt til dels store utslipp av

Les mer »