Viser vei med solceller

Solcellepanel på fasaden hos SalatMestern

I 2021 åpnet vi første del av det store solcelleanlegget vårt, med bruk av både tak og fasade. Vinteren 2022 ble kapasiteten mer enn fordoblet, med nesten 900 solcellepaneler til sammen – og med utvidelser både på fasade og tak til samlet årsproduksjon på over 300.000 kwh. Dette tilsvarer årsforbruket til nesten 30 leiligheter, eller ca. 13 eneboliger.

– «Nå har vi fullført en drøm vi har hatt i mange år», sier daglig leder Thomas Andersen hos SalatMestern. «Det å utnytte tak og fasade til å produsere strøm er jo bare smart, og selvsagt riktig i forhold til at vi vil ta bærekraft på alvor.».

Det er altså bygd to solcelleanlegg, i to faser, levert av Solcellespesialisten i Fredrikstad, hos SalatMestern. Ett anlegg på taket og ett på fasaden. Samlet er mange hundre kvadratmeter dekket med solceller. Fasadeanlegget er godt synlig for alle som kjører forbi. Og nå har det hele mer enn doblet i kapasitet.

 

Da Solcellespesialisten monterte anlegget i 2021, var det
det klart største fasadeanlegget Solcellespesialisten til da hadde montert. Nå er det blitt betydelig større.

– «Det er veldig gøy at SalatMestern viser hva som er mulig på denne måten» sier Carl Strømberg, daglig leder hos Solcellespesialisten. «Her viser SalatMestern bærekraft i praksis, og det er jo ekstra gøy for oss som også er fra Fredrikstad,» sier han.

Utvidelsen i 2022 på fasade og tak gir samlet 227,5 kWp, med det forrige er samlet effekt 385 kWp. Dette angir hvor mye anlegget kan produsere maksimalt, altså i vårt tilfelle utvidet med 227.000 Watt. Utvidelsen vil da i teorien kunne drive 227.000 ovner på 1000 Watt. Men hvor mye anlegget gir i hverdagen, vil avhenge av vær og årstid. Derfor benyttes faste beregningsmetoder ut fra anleggets plassering.

Dette anlegget er beregnet til å gi en årsproduksjon på ca.192.000 Kwh. Første del av anlegget var estimert til å gi 125.000 Kwh/år, og dermed er samlet estimert årsproduksjon nå opp i hele 317.000 Kwh. En leilighet bruker i snitt litt under 11.000 Kwh per år, og en enebolig i snitt ca. 25.000 Kwh. Det gjør at vårt anlegg reduserer den strømmen vi må kjøpe fra nettet, med det som tilsvarer årlig forbruk til ca. 30 leiligheter eller ca. 13 eneboliger.

 
Taket hos SalatMestern dekket av solcellepanel

Positivt for klimagassregnskapet

Dette anlegget vil samlet medføre at SalatMestern reduserer sitt elektrisitetsforbruk fra nettet med ca. 10 %. Det vil bety at bedriftens klimaavtrykk reduseres og vil, sammen med andre tiltak i bedriften, slå ut i fremtidens klimagassregnskap.

På god vei mot klimanøytralitet

– «Vi bruker jo en god del strøm hvert år i fabrikken, men vi produserer mye for hver kilowatt», sier daglig leder Thomas Andersen hos SalatMestern. «Våre produkter blir stadig mer populære og nå kan vi utvide produksjonen med stadig mindre klimaavtrykk per produsert kilo vare. Det føles godt og riktig».

 

Fakta om solcelleanleggene

Det er lik type paneler på hele fasaden, men to forskjellige på taket. Fasaden utgjør 17% av produsert elektrisitet – det er panelene på taket som dominerer i energiproduksjon. Både grunnet gunstigere vinkling mot solen, men hovedsakelig grunnet større areal og mer effektive paneler.

Samlet er det nå 245 paneler på fasaden, og 636 paneler på taket, samlet hele 881 paneler med en samlet effekt på 385 kWp.

Anlegget på taket

• Installert effekt: 307 kWp

• Antall paneler: 636 stk.

• Type panel: Leapton 540 Wp og Jinko 390 Wp

• Simulert årlig energiproduksjon: 263 000 kWh

Fasaden

• Installert effekt: 78 kWp

• Antall paneler: 245 stk.

• Type panel: JA Solar 325 Wp

• Simulert årlig energiproduksjon: 54 300 kWh

Solcellepanelene av typen mono-krystallinske har lang levetid og en virkningsgrad på ca. 20%.

Solcelleanlegget er designet og levert av Solcellespesialisten i Fredrikstad

Ønsker du å lese mer om bærekraft hos SalatMestern?

Landskap av is og isbreer

Kjølig suksess

Nedkjøling av råvarer og produksjonslokaler, samt kjøling og nedfrysning av ferdige produkter er viktige for en ferskvareprodusent. Det har gitt til dels store utslipp av

Les mer »