Etter starten med klimagassregnskap i 2017, tok vi i SalatMestern to store grep i 2018 og 2019 henholdsvis med å kutte ut oljefyring og sortere ut avfall for gjenvinning. De to grepene reduserte samlet klimagassutslipp med over 50% på to år. Fokuset har imidlertid vært på flere større grep som slår ut fra og med 2021.

Samlet sett har SalatMestern følgende nøkkeltall for klimagassregnskapet for 2020:

Figur 1. Nøkkeltall fra klimagassregnskapet 2020.

Oversikt over klimagassutslippene

SalatMestern har hatt stor effekt av sine grep for å redusere klimagassutslippene siste årene.

2020 – År med viktige grep

Etter to år i 2018 og 2019 som gav ca. 57 % reduksjon i klimagassutslippene, er året 2020 brukt til å planlegge ytterligere grep. Det ene er omlegging til et nytt fryselager uten bruk av de veldig klimaskadelige HFK gassene, samtidig med et stort solcelleanlegg på tak og fasade for å redusere elektrisitetsforbruket. Begge som forventer å ha stor effekt fremover på det som er de to største kildene vanligvis.

2020 er brukt til planlegging, tekniske forberedelser og byggearbeider for disse to ytterligere store klimagrepene, som vil vises delvis i 2021 klimaregnskapet og for fullt i 2022 regnskapet.

Utslipp fra bruk av elektrisitet dominerer

Som det fremgår av figur 2, er det nå elektrisitetsforbruket som dominerer klimagassutslippene, etterfulgt av transport og kjemiske prosesser. Det har i 2020 ikke vært påfyll av kjølemedier som raskt kan slå ut kraftig. Det nye fryselageret uten klimaskadelige F-gasser ble åpnet i mars 2021, og påfyll av det var ikke nødvendig før nedstengning. De farlige gassene i anlegget ble selvsagt forsvarlig håndtert og sendt for destruksjon. 

Figur 2. Kildene som bidrar til SalatMesterens klimagassutslipp, alt omregnet til CO2-ekvivalenter for 2020.

– Vi er veldig fornøyde med de grepene vi har tatt, og som får effekt fremover,» sier daglig leder Thomas Andersen. At vi i 2020 klarer å holde den kraftige reduksjonen på 66% kgCO2-ekvivalenter per produsert tonn vare er veldig oppløftende. Nå går vi løs på elektrisiteten med bruk av solenergi på tak og fasade, og så får vi se hva som blir det neste.