SalatMestern er nesten klimanøytrale

Etter starten med å kartlegge klimagassutslippene våre i 2016 og 2017, har vi i SalatMestern arbeidet aktivt med å redusere klimagassutslippene våre. Flere tiltak har gitt stor effekt og vi har blant annet investert i solceller på tak og fasade.  Samlet er klimagassutslippene i 2023 redusert med hele 73% i forhold til 2017 og direkteutslipp […]

På god vei mot klimanøytralitet

Etter starten med å kartlegge klimagassutslippene våre i 2016 og 2017, har vi i SalatMestern arbeidet aktivt med å redusere klimagassutslippene våre. Flere tiltak har gitt stor effekt og vi har blant annet investert i solceller på tak og fasade.  Samlet er klimagassutslippene i 2023 redusert med hele 73% i forhold til 2017 og direkteutslipp […]

Viser vei med solceller

Solcellepanel på fasaden hos SalatMestern

I 2021 åpnet vi første del av det store solcelleanlegget vårt, med bruk av både tak og fasade. Vinteren 2022 ble kapasiteten mer enn fordoblet, med nesten 900 solcellepaneler til sammen – og med utvidelser både på fasade og tak til samlet årsproduksjon på over 300.000 kwh. Dette tilsvarer årsforbruket til nesten 30 leiligheter, eller […]

Kjølig suksess

Landskap av is og isbreer

Nedkjøling av råvarer og produksjonslokaler, samt kjøling og nedfrysning av ferdige produkter er viktige for en ferskvareprodusent. Det har gitt til dels store utslipp av klimagasser for mange. For SalatMestern ville de utgjort nesten 30% av dagens utslipp dersom de ikke hadde blitt fjernet. Vi i SalatMestern har siden 2017 arbeidet målbevisst og gradvis for […]

Etablerer solcelleanlegg på tak og fasade

Fasaden til salatmestern dekket av solceller

SalatMestern satser på bærekraft og tar nå i bruk solcellepaneler både på tak og fasade. Ca. 450 solcellepaneler er montert, og samlet gir dette nok energiproduksjon til å redusere elektrisitetsforbruket per år tilsvarende 125.000 kwh, eller litt over samlet forbruk fra 6 eneboliger. – «Dette er utrolig flott å ha fått til», sier daglig leder […]

Bærekraftig scampi

En gruppe mennesker står sammen utendørs

Produksjon av scampi har vært i kritisk søkelys i mange år. Og det til dels med god grunn. Derfor har SalatMestern hatt sterkt fokus på innkjøp av bærekraftig scampi siden oppstart.